Archive for Tag: Ndryshime Ligjore

Projektligji për Amnistinë Fiskale Dhe Penale Për Subjektet Që Bëjnë Deklarim Vullnetar Të Pasurive

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hartuar projektligjin “Per amnistinë fiskale dhe penale per subjektet qe bëjnë deklarim vullnetar te pasurive”.Deklarimit vullnetar i pasurive dhe pasqyrave financiare do të kryhet pranë një strukture që do të ngrihet në Drejtorinë...

Vazhdoni leximin