Rreth nesh

Rreth Kompanisë

Nëse jeni duke kërkuar shërbime profesionale të administrimit financiar, jeni në vendin e duhur. Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh si: Auditimi Ligjor i Pasqyrave Financiare, dhënia e sigurisë, kontabiliteti, hartimi i Pasqyrave Financiare, administrimi i taksave, këshillimi financiar, si dhe trajnime në këto fusha.

Lexoni më shumë

Misioni

Misioni ynë është të krijojmë vlerë të shtuar, efiçencë, efektivitet dhe zgjidhje praktike për klientët tanë, duke mbajtur një standart të lartë të profesionalizmit dhe integritetit në marrëdhëniet me ta, në ofrimin e shërbimeve të Auditimit, dhënies së sigurisë, kontabilitetit, shërbimeve tatimore dhe këshillimit financiar.

Lexoni më shumë

Vlerat

Ne jemi më tepër sesa një ofrues shërbimesh profesionale të auditimit, kontabilitetit dhe këshillimit financiar. Ne besojmë se suksesi ynë është i pandashëm nga i juaji, dhe objektivat tuaja i trajtojmë sikur të jenë tonat. Ne ofrojmë rezultate konkrete, dhe zgjidhje të personalizuara për të optimizuar financat e biznesit.

Lexoni më shumë

Ekipi Ynë

Njihuni me ekipin tonë. Eriold Janko, diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në degën Manaxhim Biznesi, është themelues i Idea Audit Al. Andi Haxhillari, diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në degën Ekonomiks, është partner i jashtëm dhe Kontabilist i Miratuar.

Lexoni më shumë