Misioni

Misioni ynë

Misioni ynë është të krijojmë vlerë të shtuar, efiçencë, efektivitet dhe zgjidhje praktike për klientët tanë, duke mbajtur një standart të lartë të profesionalizmit dhe integritetit në marrëdhëniet me ta, në ofrimin e shërbimeve të Auditimit, dhënies së sigurisë, kontabilitetit, shërbimeve tatimore dhe këshillimit financiar.

Misioni i Idea Audit Al
shërbime profesionale auditimi

Vlerat e Idea Audit Al

Ne e përmbushim misionin tonë duke zbatuar këto vlera thelbësore:

  • Ndershmëri dhe integritet në ofrimin e shërbimeve tona
  • Kompetenca profesionale në nivelin më të lartë
  • Proaktiv në trajtimin e çështjeve
  • Përpiqemi të tejkalojmë pritshmëritë e klientëve tanë duke përmbushur nevojat e tyre në një mënyrë krijuese dhe të përgjegjshme.